Obie strony Cieszyna mają do dyspozycji po jedynm lodowisku. Nie nam oc eniać, które jest lepsze. Najlepiej przejść się i tu i tam, po czym samemu rozstrzygnąć!